Om Smedingeskolan


Smedingeskolan från 1976 ligger i lugn miljö nära naturen. Här finns 375 elever i år 6-9 fördelade på 16 klasser.
Skolan är uppdelad i fem arbetslag fördelade i 3 studiehallar med intilliggande salar.
Varje år har vi återkommande aktiviteter. Exempel på dessa är:
  • öppethuskväll för blivande år 6
  • klassdagar
  • temadagar, till exempel miljö, hälsa och barnkonventionen
  • idrottstävlingar under hela året
  • friluftsdagar med olika aktiviteter
  • teater och skolbio
  • stadsvandring i Göteborg för år 8
  • besöksdag för blivande år 6
  • avslutningslunch för år 9 samt bal på avslutningskvällenDSC00761.JPG